Savez energetičara

Čista energija za sigurnu budućnost čovečanstva

ENERGETIKA 2024

25 – 28. jun 2024, hotel Zlatibor Resort, Zlatibor

Međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2024 održava se u godini u kojoj bi trebalo da postaju vidljiviji pozitivni efekti dekarbonizacije energetike, transporta i industrije sa ciljem saniranja posledica sve ubrzanijih klimatskih promena i sve intenzivnijeg zagađenja životne sredine. Srbija je prihvatila  Sporazum COP28. Najveći napredak u odnosu na prethodne globalne sporazume o klimi je poziv da se do 2030. godine utrostruče kapaciteti obnovljivih izvora energije i udvostruče srednje godišnje stope rasta energetske efikasnosti, kao i poziv da se u ovoj deceniji ubrza prelazak sa fosilnih goriva u energetskim sistemima, ali na pravedan način, kako bi se do 2050. godine postigle nulte emisije.

Važni datumi

DOSTAVA APSTRAKATA:
16. februar 2024. 

OBAVEŠTENJE O PRIHVATANJU ABSTRAKATA:
16. februar 2024. 

DOSTAVA RADOVA ZA RECENZIJU:
15. mart 2024. 

OBAVEŠTENJE O RECENZIJI I PRIHVATANJU RADOVA:
19. april 2024.

UPLATA AUTORSKIH KOTIZACIJA:
15. maj 2024.

DOSTAVA KONFERENCIJSKOG APSTRAKTA:
19. april 2024.

DOSTAVA KONFERENCIJSKOG RADA I ZAKASNELA UPLATA:
17. maj 2023.

Vesti

Glavna ideja PANELA je bila sagledavanje stanja u energetskom sektoru pre svega kao jedne celine (električna energija, toplotna energija, nafta, gas, ugalj, obnovljivi, energetska efikasnost,…), a zatim da se energetika vidi iz ugla lokalnih samouprava.

Vesti

Konferencija MedPower 2022  o proizvodnji, prenosu, distribuciji i konverziji energije  je konferencija koja se održava svake dve godine u regionu Mediterana. Konferencija se održava pod pokroviteljstvom  Instituta za inženjerstvo i tehnologiju (The Institution of Engineering and Technology – IET).

Vesti

Okupilo se oko 300 učesnika iz 8 država, koji su svojim radovima potvrdili visoki renome koji Savetovanje ENERGETIKA uživa u stručnoj domaćoj i međunarodnoj javnosti …

Sve vesti

Časopis i savetovanje

Energija, ekonomija, ekologija

Časopis

Radovi se objavljuju na srpskom, odnosno srpskohrvatskom jeziku  ili engleskom jeziku.

Energetika 2022

Savetovanje

Tradicionalno međunarodno Savetovanje „Energetika“

Savetovanje Energetika 2023

Zlatibor 12. do 15. septembra 2023.  u hotelu Mona.

0 +
učesnici
0 +
radovi

Vizija za budućnost

O našoj filozofiji

Savez energetičara predstavlja jedinstvenu platformu u kojoj se sučeljavaju svi delovi energetskog sektora na jednom mestu sa zadatkom formulisanja zajedničkih ciljeva.

Savez energetičara pruža svojim članovima široku paletu pomoći u radnim i informativnim oblastima, prilikom uspostavljanja kontakata sa partnerima, kao što su: seminari, savetovanja, učešće na izložbama, specijalizovanim manifestacijama na kojima su predstavljene mogućnosti, stanje i razvojne potrebe energetske privrede Srbije, kao i domaćih i stranih firmi iz energetskog sektora.

Stvaranje optimalnih uslova za razvoj energetskog sektora 

Zajednički rad na dostizanju ciljeva i prenošenje iskustva

Jubilej: Sto godina Saveza energetičara

Članstvo

Organizacija

Na čelu Saveza nalazi se Upravni odbor 

U toku stogodišnjeg postojanja Savez energetičara je, u procesu brojnih institucionih i organizacionih promena, prošao kroz više razvojnih faza, da bi danas kao nezavisna stručna organizacija okupljala blizu 10 000 članova.

Organizacija
Obnovljivi izvori predstavljaju neiscrpan prirodan vid energije koja se nalazi svuda oko nas.
Prof. dr Nikola Rajaković
Predsednik Upravnog odbora