Savetovanje

ENERGETIKA

ENERGETIKA 2024

25 – 28. jun 2024, hotel Zlatibor Resort, Zlatibor

PORUKE SAVETOVANJA ENERGETIKA 2024

                Međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2024 okupilo je preko 250 učesnika iz svih delova energetskog sektora koji su u atmosferi međusobne tolerancije, uvažavanja i otvorene stručne rasprave kroz 4 radna panela i prezentacije 60 radova u 8 sesija razmatrali gotovo sva pitanja od interesa za energetski sektor. Savetovanje je obeleženo visokim kvalitetom stručnih diskusija na panelima, a poseban pečat je dala sesija svečanog zatvaranja Savetovanja na kojoj je govorila Ministarka rudarstva i energetike u Vladi Republike Srbije g-đa Dubravka Đedović Handanović, nakon čega su uručene nagrade i diplome. Ministarka je u svom govoru sublimirala aktuelna pitanja energetskog sektora u našoj zemlji, uz naglasak da domaća stručna javnost mora da ima opredeljujuću ulogu kod donošenja važnih odluka.

                Međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2024 održano je u godini u kojoj bi trebalo da postaju vidljiviji pozitivni efekti dekarbonizacije energetike, transporta i industrije sa ciljem saniranja posledica sve ubrzanijih klimatskih promena i sve intenzivnijeg zagađenja životne sredine. Međutim, svakako se danas može konstatovati da dosadašnja politika EU prema Zapadnom Balkanu nije dovela do ubrzanije energetske tranzicije. Prema razmišljanju velike većine učesnika Savetovanja povećane ambicije Republike Srbije u tom pogledu, morale bi biti praćene transparetnom finansijskom i drugom podrškom EU.

                Na Savetovanju je konstatovano da poseban stimulans energetskoj tranziciji predstavlja i regionalna saradnja, ili kako bi se najkraće reklo: „Energetika ne voli granice!“, ali ne kao do sada preko trgovine emisiono intenzivnih energenata i proizvoda, već u pružanju novih energetskih usluga i primeni kompatibilnih rešenja u korišćenju OIE, povezivanju u najširem smislu, a saradnja je sigurno potrebna i na regionalnom tržištu u cilju jačanja zdrave konkurencije. Konstatovano je da finansijski i ekonomski aspekti energetske tranzicije predstavljaju dodatni izazov. Gde pronaći kapital za podsticanje široke primene obnovljivih izvora energije i onih subjekata koji dosledno i čvrsto sprovode programe energetske efikasnosti i zaštite životne sredine ostaje i dalje otvoreno pitanje. Kako obezbediti da domaća energetika ne izgubi korak sa okruženjem?

                Republika Srbija je zemlja sa statusom kandidata za prijem u članstvo EU i potpisnica Ugovora o osnivanje Energetske zajednice. Ovo je otvorilo pitanja vezana za uvođenje cene emisije ugljendioksida i eventualnu primenu sistema EU ETS. Ideja o regionalnom ETS sistemu je izgleda definitivno napuštena, ali ostaje otvoreno koje su opcije za primenu cena emisije ugljenika u Srbiji i zemljama regiona? Na ovome pitanju se mora još pažljivo raditi i pronaći najmanje loše rešenje za našu zemlju i region.

                Poseban panel, koji je okupio dekane tehničkih fakulteta u Srbiji, bio je posvećen dogovorima kako podići ugled struke i unaprediti naučni rad i obrazovanje inženjera za potrebe energetskog sektora u kome su pitanja dekarbonizacije i prelaska na obnovljive izvore energije od najvećeg značaja. Ovom panelu je dat najviši prioritet jer nema boljeg ulaganja u rešavanje klimatskih problema od ulaganja u obrazovanje. Analiza visokoškolske nastave u širokoj naučno – stručnoj oblasti energetike kao i razmena ideja na 1. Panelu su potvrdile potrebu za ovakvim razgovorima a visoki kvalitet diskusija sigurno će biti od pomoći u kreiranju novih nastavnih planova i programa u skladu sa potrebama. Novi programi trebalo bi da bolje profilišu mlade inženjere u buduće eksperte koji daju svoj vidljivi doprinos ne samo za teorijske nego i za realne praktične potrebe energetske tranzicije i dekarbonizacije. Takođe, očekivano je da u najveće infrastrukturne projekte budu uključeni fakulteti i instituti jer se tako najbolje usaglašavaju interesi nauke i privrede.

                Regionalni aspekti energetike su osvetljeni na 2. panelu sa analizom aktuelnih i planiranih većih energetskih projekata i sa ukazivanjem da se principi sigurne isporuke električne energije uz održivost i konkurentnost sektora svakako mogu uspešnije realizovati u praksi ako se energetika tretira u regionalnom kontekstu. Kroz zajedničke napore mogu se ostvariti brojne prednosti kao što su zajednički razvoj infrastrukture za proizvodnju, prenos i distribuciju energije, zatim jačanje energetske sigurnosti, dostizanje boljih ekonomskih pokazatelja i, ne manje važno, približavanje stavova, uvažavanje razlika iz kojih proizilazi politička stabilnost i ostvaruje se bolje regionalno povezivanje. Elektroprivrede regiona aktivno rade, ali dekarbonizacija se ne tiče samo elektroprivreda, pa je potrebno otvoriti više prostora za rešavanje inženjerskih, ekonomskih i pravnih izazova ostalih grana privrede.

O eventualnoj mirnodopskoj primeni nuklearnih tehnologija u našoj zemlji u energetskom sektoru bilo je govora na 3. panelu odakle se čula i jasna poruka da ako se struka u javnoj raspravi usaglasi i građani to demokratski odluče, da takva primena treba da se oslanja na proverene konvencionalne nuklearne elektrane najnovije generacije i dobre prakse iz EU, a još uvek ne na male modularne reaktore za koje se ni u svetu nema dovoljno praktičnih iskustava. Otvoreno su analizirane pozitivne i negativne strane korišćenja nuklearnih elektrana uz ukazivanje na činjenicu da u slučaju izgradnje nuklearne elektrane u Srbiji energetska zavisnost od isporučioca tehnologije i isporučioca nuklearnog goriva biva apsolutna i veoma delikatna u geopolitičkom i bezbednosnom smislu, a pritom ne treba zanemariti ni visoku cenu nuklearnih tehnologija, kao ni druge rizike, a pri tome sve vreme odmeravajući pozitivne strane kao što su kontinuitet isporuke bazne energije i druge.

Nove tehnologije u energetici su bile predmet 4. Panela. U doba globalnih klimatskih izazova i neophodnog prelaska na održive energetske izvore, ovaj panel je dao priliku da se predstave tehnologije koje su okosnica energetske tranzicije, njihove prednosti i ograničenja koja se javljaju na putu ka potpunoj održivosti. Govorilo se i o tehnologijama koje nude nova ili poboljšana rešenja u proizvodnji, prenosu, skladištenju i upotrebi energije. Panel se bavio i digitalizacijom energetike, posebno rešenjima u prenosnoj i distributivnoj mreži u pogledu praćenja i upravljanja mrežama (Phasor Measurment Unit, Grid forming & following Invertors, STATCOM), upravljanjem potrošnjom, novim materijalima, tehnologijama skladištenja u energetici, prenosu HVDC (High Voltage Direct Current) tehnologijama, superprovodnicima, mašinskom učenju, veštačkoj inteligenciji kao i ulogom zelenog vodonika u energetskoj tranziciji, dok je manji deo bio posvećen inovativnim zakonskim rešenjima poput agregatora i inovativnim tehnologijama poput zelenog čelika.

Na Savetovanju je detaljno analiziran i delimični regionalni raspad od 21. juna 2024. Godine i konstatovano je da planske remonte dalekovoda treba pažljivije regionalno usklađivati, ali i da se slabe tačke u mrežama, zbog dotrajale opreme, moraju efikasnije sanirati. Kontrolabilnost i prenosne i distributivne mreže mora se kontinualno unapređivati uz istovremeno povećanje distribuirane proizvodnje na distributivnim naponskim nivoima. Digitalizacija sektora postaje condition sine qua non u situacijama kad se ima veći udeo obnovljivih izvora energije u energetskom miksu i kad se javlja potreba za upravljanjem potrošnjom.

Zaključna poruka ostaje da se sva važna pitanja energetike ne rešavaju preko noći, već najpre javnom, stručnom raspravom, po mogućstvu konsenzusom a ako konsenzus nije moguć, onda demokratskim preglasavanjima.

 

Savez energetičara

PANELISTI

Ivan Radović

Ivan Đ. RADOVIĆ, iskusni stručnjak sa zvanjem inženjera elektrotehnike i magistraturom tehničkih nauka i aktuleni direktor logistike kompanije Elnos Srbija. Sa više od 25 godina iskustva u oblasti elektroenergetike, stekao je ugled kroz uspešno vođenje širokog spektra visokih rukovodećih pozicija. Član je Inženjerske komore Srbije i Inženjerske komore Republike Srpske.

Srdan Srdanović

Srdan Srdanović je direktor sektora Smart Infrastructure u kompaniji Siemens Srbija. U kompaniji Siemens, odgovoran je za projekte i rezultate biznisa Smart Infrastructure u Srbiji i zemljama regiona. Njegovo angažovanje u Siemensu počelo je 2006. godine i uvek je bilo vezano za elektroenergetske sisteme. Završio je studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Dejan Stojčevski

Dejan Stojčevski je rođen 1967. godine u Beogradu i diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odsek Elektroenergetski sistemi. Od 1996 do 2005 radio je u Elektrenergetskom koordinacinom centru (EKC) kao inženjer na poslovima koordinacije rada interkonekcije. Od 2015. godine, radi kao Tehnički direktor u SEEPEX a.d. Beograd – licenciranom operatoru tržišta (berza električne energije) u Republici Srbiji, koji je formiran kao zajednička kompanija JP EMS i EPEX SPOT (Evropska berza električne energije).

Milan Čakarević

Milan Čakarević (Aurus Plus) rođen u Beogradu, bavi se Microsoft tehnologijama preko 15 godina. Vrlo rano ušao u cloud tehnologije i danas se najviše bavi Microsoft 365 platformom I bezbednosnim izazovima koje je okružuju. Jedan je od osnivača Micrsoft Community@ u Srbiji.

Vladimir Đurđević

Vladimir Đurđević je redovni profesor na grupi za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu. Bio je gostujući istraživač u NCEP/NOAA (US), CMCC (IT), IST (PT) i ICoD (MT). Učestvovao je u mnogim projektima finansiranih iz fondova MPNTR, EU-H2020, EU-FP, IPA, JRC, IOC-UNESCO, GEF i GCF. Trenutno rukovodi projektom EXTREMES (extremes.in.rs) koji finansira Fond za nauku, Republike Srbije. Dobitnik je nagrade Fonda Borivoje Dobrilović Svetske meteorološke organizacije, Godišnje nagrade Fizičkog fakulteta za najproduktivnijeg istraživača, nagrade “Konstantin Jireček Medal” i nagrade "Zeleni List".

Luka Strezoski

Luka V. Strezoski completed his B.S., M.Sc., and Ph.D. with honors at the University of Novi Sad, Serbia, culminating with a Ph.D. in 2017, jointly supervised with Case Western Reserve University, USA. As an Associate Professor at the Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, he heads the Power Engineering and Applied Software Department and directs the Smart Grid Laboratory. His experience in industry includes a tenure at Schneider Electric (2017-2023) in various roles, including Product Manager and Principal Consultant for ADMS and DERMS.

Miloš Mitrović

Miloš Mitrović je pomoćnik direktora i vodeći inženjer za elektroenergetske sisteme u kompaniji Go2Power Consulting. Njegove glavne oblasti delovanja uključuju planiranje i razvoj prenosnih mreža i prozvodnih kapaciteta, analazu stabilnosti i kvalitet električne energije, eksploataciju elektroenergetskih sistema kao i tržište električne energije. Miloš je član je C1 komiteta CIGRE Srbija a takođe je uključen u rad dve radne grupe unutar ESIG-a (Energy System Integration Group) koje se bave stabilnošću elektroenergetskih sistema sa velikom penetracijom obnovljivih izvora energije.

Bojana Mihić

Bojana Mihić je zaposlena u TenneT TSO B.V na poziciji Senior Technical Advisor for Offshore integration. Vodeći expert u razvoju 2 GW HVDC standarda u oblasti automatizacije, zastite i upravljanja elektroenergetskim sistemom kao i SCADA Sistema za upravljanje offshore platformama. Convenor ENTSO-E radne grupe ODCG(Offshore Development Core Group) za regulativu u oblasti offshore razvoja (februar 2023-jun 2024). Predstavnik TenneT-a u Savetodavnom Odboru za razvojni projekat SIF Blade koji ima za cilj unapredjenje upotrebu I koriscenje offshore vetroturbina u oblasti restoracije sistema u pruzanju pomocnih usluga (ancillary services). Clan IEEE PES Benelux Board-a na funkciji Industry laison pocevsi od 2019 i clan globalnog komiteta ITS LC (od 2021) kao predstavnik Regiona 8.

Sandra Alagić

Sandra Alagic rodjena u Beogradu, dipl.ekonomista, specijalista za odnose s javnoscu. Pr menadzer Beogradske distribucije od 2001. -2014.g. Rukovodilac Informativnog centa EDB-a i Ods-a od 2001.-2024.g. Savetnik za medije i marketing u O.S. "Povratak prirodi" od 2022.g. Generalni sekretar Saveza energeticara

Važni datumi

DOSTAVA APSTRAKATA*:
23. februar 2023. 24. mart 2023. 

OBAVEŠTENJE O PRIHVATANJU ABSTRAKATA:
20. mart 2023. 31. mart 2023.

DOSTAVA RADOVA ZA RECENZIJU:
15. april 2023. 

OBAVEŠTENJE O RECENZIJI I PRIHVATANJU RADOVA:
29. april 2023.

UPLATA AUTORSKIH KOTIZACIJA*:
31. maj 2023.

DOSTAVA KONFERENCIJSKOG APSTRAKTA**
31. maj 2023.

DOSTAVA KONFERENCIJSKOG RADA I ZAKASNELA UPLATA**
16. jul 2023.

Mesto održavanja

Zlatibor-Hotel Zlatibor Resort

25 – 28. jun 2024.

Hotel Zlatibor Resort nalazi se u samom centru Zlatibora i idealan je spoj udobnog, komfornog i relaksirajućeg smeštaja sa duhom tradicije i sjajem savremenog luksuza, uz sve čari planinskog ambijenta. Pored idealne lokacije na kojoj se hotel nalazi, dodatnu lepotu uživanja vam pruža ogromna mogućnost izbora hotelskih soba i apartmana, koji su dizajnirani tako da svako pronađe idealan prostor za sebe i svoj savršen odmor.

Kontakt i informacije

Tehnički organizator:

BBN Congress Management doo, Deligradska 9 11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 (0) 11 / 3629402, 3629405, 2682318

Mob: +381 (0) 63 / 368594