Kontakt

Naši kontakt podaci

Za bolju energetsku budućnost

Podelite svoja razmišljanja sa nama

Mejl adresa

info@savezenergeticara.org

Savez energetičara

PIB: 100066754 Mat. broj: 07057695

Dinarski račun

325-950060001266482 Војвођанска банка

Devizni račun

IBAN: RS35325960160000189665 SWIFT: OTPVRS22