Savez energeričar

Upravni odbor

Prof. dr Nikola Rajaković, predsednik UO

Prof. dr Milun Babić

Milutin Đukanović

Jovica Vlatković

Prof. dr Dušan Gordić

Željko Marković

Sandra Alagić, generalni sekretar

Ilija Batas Bjelić

doc. dr Jelena Stojković Terzić

Dušan Torbica

Danilo Drndarski

Želite da budete deo tima?